Library

Bibliographic references are classified in 3 main chapters:
– Science and technology
– Creativity and design
– Business and management

A 4th group is aimed at the field of participation and collective intelligence.

Although books do not always fall exactly in one of these categories, it is a simple organization, which helps a first fit of the interest of each work.

Ciència i tecnologia

Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Crown Business.
Schwab, fundador i president executiu del Fòrum Econòmic Mundial, pronostica una quarta revolució industrial. Les tecnologies impactaran en totes les disciplines, economies i indústries a un ritme sense precedents. En pocs anys veurem l’ús comercial de materials 200 vegades més forts que l’acer i un milió de vegades més prim que un cabell humà, trasplantament d’òrgans artificials impresos en 3D, cotxes sense conductors i molt més. Governs, empreses, societat civil i individus, hauran d’afrontar un futur ple d’incerteses.

Kaku, M. (2015). The future of the mind: The scientific quest to understand, enhance, and empower the mind. Anchor Books.
Els darrers avenços en neurociència i física, deixen entreveure un camí, que tot i que encara en el terreny de la recerca, és ple de sorpreses: telepatia, control mental, avatars, telekinesi, enregistrament de records i somnis, projectar pensaments i emocions, entre d’altres. El que interessa no és tant a on  s’arribarà sinó el que es descobrirà pel camí.

Pentland, A. (2014). Social physics: How good ideas spread-the lessons from a new science. Penguin.
La física social tracta sobre el flux d’idees i sobre la forma com les xarxes socials humanes difonen les idees i les transformen en comportaments. El humans deixem un rastre digital de tal magnitud, que la quantitat de nova informació que tenim sobre l’activitat humana és ara molt profunda. Es poden predir amb certa precisió patrons d’intercanvi d’informació en una gran empresa o una ciutat sencera, i així mirar de maximitzar la intel·ligència col·lectiva d’un grup per fer-lo millor.

Davis, S. (2011). Monster Under the Bed. Simon and Schuster.
Un altra de les conseqüències del fet que el coneixement creix sense parar és la necessitat de reformular els models d’aprenentatge. De fet una bona part de les habilitats i el coneixement que fem servir no l’hem après a l’escola, sinó a casa i a la feina. Una bona part del nou coneixement està associat directament al món digital i per tant les tecnologies digitals tindran un paper determinant en l’aprenentatge.

Creativitat i disseny

Chou, Y. K. (2016). Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards. Octalysis Group.
El disseny enfocat a la funció i la forma deixa pas a una nova estratègia que busca optimitzar la motivació i el compromís de l’usuari. Per a combinar els camps del joc i de la psicologia del comportament, Yu-kai Chou ha definit el model Octàlisis. 

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oxford UP.
Mantenir-se competitiu implica col·laborar amb altres, i els mecanismes subjacents de com ser eficients en la cooperació són objecte de recerca des de molts angles. El canvi de paradigma que ha suposat la innovació oberta demanda noves tècniques i models de treball

Hill, L. A., Brandeau, G., Truelove, E., & Lineback, K. (2014). Collective genius: The art and practice of leading innovation. Harvard Business Review Press.
Els bons equips saben com treballar de forma col·laborativa en la solució de problemes, saben com fer aprenentatge guiat pel descobriment i saben com integrar la presa de decisions en el procés.

Kelley, D., & Kelley, T. (2013). Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. Crown Pub.
Dos dels experts més destacats en innovació, disseny i creativitat ens mostren que tots i cadascun de nosaltres som creatius. En un text entretingut i inspirador, basat en la seva experiència a IDEO, David i Tom Kelley exposen els principis i les estratègies per aprofitar el propi potencial creatiu, tant en el treball com en la vida personal.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Es presenten els mètodes de recerca, els aspectes ètics, l’aproximació teòrica i la combinació de mètodes de recerca. Pot ser molt útil com a llibre de consulta per a dissenyar estratègies de recerca. 

Brown, T. (2009). Change by design.
Exposa la visió del pensament de disseny en tres etapes: “inspiració”, en què identifica una oportunitat; “Ideació”, en què concep solucions generals; i “implementació”. Diu que el disseny està centrat en l’ésser humà, integra tecnologia i economia, comença pel que els humans necessiten, però sobretot tracta d’entendre la cultura i el context en el que les solucions han de prendre forma.

Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. MIT press.
Simon explora l’organització de la complexitat i la ciència del disseny, un treball d’intel·ligència artificial. Des del caos, els sistemes adaptatius, o els algorismes genètics fins als rols de les organitzacions i els mercats.

Negoci i gestió

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons.
Els mateixos autors del Business Model Canvas, proposen un senzill procés de disseny i assaig de propostes de valor pensades per que s’adaptin a les necessitats i desitjos dels clients.

Wade, W. (2012). Scenario planning: A field guide to the future. John Wiley & Sons.
Una guia de camp per a identificar les tendències que podrien afectar l’entorn en el que treballem. Es mostra com crear escenaris plausibles a partir de les incerteses, i com descriure l’evolució des d’on s´és ara, fins on els escenaris ens podrien conduir en el futur.

Ries, E. (2011). The Lean Start-up. How Constant Innovation Creates Radically Successful Business. Portfolio Penguin.
El primer principi que defensa Lean Startup, és que tothom és un emprenedor en potència. Per a iniciar i guiar el procés de creació de nous productes i serveis cal mètode i ordre, i un dels aspectes clau és que l’esforç i els recursos s’han de gestionar molt bé per acabar tenint èxit.

Frank, B. (1958). How I raised myself from Failure to success in selling. Hartcourt
Bettger, un dels venedors més ben pagats d’Amèrica, revela les seves experiències personals i explica els principis que va desenvolupar i perfeccionar amb els anys. Exposa anècdotes instructives i pautes sobre com desenvolupar un estil i un esperit propis per vendre.

Participació

Page, S. E. (2017). The Diversity Bonus: How Great Teams Pay Off in the Knowledge Economy. Princeton University Press.
Hi ha força evidència que els equips amb diversitat entre els seus membres tenen major potencial que els equips més homogenis quan realitzen tasques complexes. El “bonus” de la diversitat a més de la millor resolució de problemes, inclou més innovació i la realització de prediccions més precises. Le riquesa i les diferències cognitives, associades grus amb diversitat, influeix en que les organitzacions puguin tenir major rendiment.

Laloux, F. (2014). Reinventing organizations: A guide to creating organizations inspired by the next stage in human consciousness. Nelson Parker.

 

Senge, P. M. (2006).  The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Broadway Business.
Les primeres quatre disciplines es centren en desenvolupar un enfocament individual, construir una visió compartida i comunicar-se com a equip. Però la cinquena disciplina, anomenada “pensament sistèmic”, implica analitzar el complex sistema de relacions de l’organització i eliminar els obstacles que limiten l’aprenentatge signifivatiu de l’organització.

Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds.  Anchor.
La “saviesa” col·lectiva es basa en l’agregació de la informació del grup, i pot donar lloc a decisions millors de les que podria haver pres un membre del grup.  Surowiecki presenta nombrosos exemples d’aplicada als negocis i a la millora de la societat en general.

Creativity

Practices to understand how ideas are produced and managed
Production of ideas P/ If you were an animal?
Design thinking 
P/ Designer role play
(Large white space with hand. Antoni Tapies.)

– Creativity techniques
– Creativity management
– Laziness of thinking
– Inspiration, solution and test
– Design process

 

Singularity

Practices to understand te impact of technology in innovation
Digital environment  P/ Working in the future
Augmented human  P/ Technology enpathy
(Original de l’Atlàntida. Jacint Verdaguer)

– Exponential knowledge production
– 4th Revolution. Convergence: Digital + Physical + Biological
– Humanised robots, augmented humans and collective intelligence
– Augmenting humans

Data

Practices about anticipating innovation
Social phisics P/ Network building
Data P/ Visualization of data
(Batlló house. Antoni Gaudí)

– Social interactions
– Data collection and formalisation

Process Innovation Cells [Resources]

logo 2 i-cellThis is a list of things to be done to support “innovation project management” that goes from the rigorous analysis of opportunities to selling prototypes.. The whole process can be interpreted as a “dynamic task cartography” that has to be adapted to each particular situation.

• About Innovation Cells

• List of deliverables.

Deliverable 1. Setting the opportunity
Deliverable 2. State of Art
Deliverable 3. Market Research
Deliverable 4. Business model & plan
Deliverable 5. Prototype
Deliverable 6. Market trials
Deliverable 7. Legal & administration
Deliverable 8. Operations
Deliverable 9.   Commercial action

 

Empathy

Image result for les tres bessonesPractices to  manage  collective contribution to innovation
Users P/ Associated user
Open society P/ Circular economy
(Les tres bessones. Roser Capdevila)

– Contributors to innovation
– Levels of participation of users

 

Future Selling Innovation

sellingThe objective of this practice is to review key aspects of the marketing and the selling of innovation. The practice proposes an approach to “innovation retail” that emphasizes the connection with users – customers combining marketing and selling in a continuum process that extends all along the innovation project.

Resources
• Scenario. Innovation selling “real time” 
• Innovation retail. 1 Marketing 2. Selling

Ideas | Quinary Analysis

The Quinary Analysis method allows evaluating business drivers impact on the evolution of a product/service and its business model and innovation options. The deconstruction of a product-service is based on the identification and evaluation of its attributes, and their comparison with top referents that are good in a particular quinary driver.
Statement:  Product/service creative construction 
Template: Document
Lectures: 1.  Fundamental quinary drivers   2Technical & commercial quinary drivers 
Research: Quinary Business Drivers

Maker

Practices to manage prototyping  
Play P/ Gamification method
Build P/ Digitalisation
(Charlie Rivel. Josep Andreu)

– Mechanics dinamics and steatichs of games
– Gamification canvas
– Datification
– Sensorisation

Business

Practices to see the business side of innovation.
Entrepreneurship / P Selling
Value and business model / P Deconstruction
(El Somni 1935. Salvador Dalí)

– Happiness, skills and attitudes
– Selling difficulties and buyer objections
– Quinary drivers

Collective

Practices to build strong and efficient innovative teams.
Team P/ Distribution of roles on a team
Participation P/ Design of a consensus process
(Pla de l’Os. Joan Miró)

– Six colour  model
– Team profile
– Configuring a balanced team for innovation- Real time Delphi method
– Tacit knowledge through questions

 

Research

Practices for innovation management
Explore, build and experiment /P Research map
Research strategies P/ Literature revision
(El cant els ocells. Pau Casals)

– Research for innovation
– Quantitative and qualitative research
– Mixed methods

Systems

Practices to apply methods and strategies to innovation
Cycle P/ Categories of design
Scenarios P/ Future scenarios
(Ramon Lllull)

– Ontology of desig
– Process and categories of design