PINNTS a AIFiCC

El curs PINNTS promou l’Aprenentatge pràctic de la innovació. Tots els conceptes i models que es proposen al curs s’apliquen d’una banda a entendre casos reals d’innovació i de l’altra a desenvolupar el projecte d’innovació triat i proposat des del propi entorn professional dels participants.  El curs PINNTS aplica les tècniques de coLearning, classe inversa i aprenentatge basat en projectes, entre d’altres. [Programa]