i&R | Potential of innovation

i&R to discover how to help organisations to manage their innovation. 

Convergent and divergent, as well as analytical and synthetic, creativity techniques may be combined. New creativity techniques are generated to find winning concepts for products and services.

Working on PINN. The Personal Creativity Benchmarking Test
Development of a tool and strategies to help people to know and manage their own style of creativity. +


Former research

Aguilà and MonguetThe years I worked with Josep Aguilà were so great. Einstein said that imagination is more important than knowledge, and Aguilà was one of the first to alert that innovation had become the key driver for succes in business. Business models must evolve according to the pace imposed by globalization and acceleration of knowledge. In this context, focused creativity and innovation is an essential capacity that companies have to develop. So the practice of innovation inside the company is a priority, and it has a particular format in each organization.

[B] Por qué algunas empresas tienen éxito y otras no. Modelos de Negocio. Ideas clave y herramientas para innovar
Aguilá, J.; Monguet, JMª. (2011) .  Planeta Deusto. +
El testimonial en contracubierta del prof. Antonio Argandoña sintetiza magistralmente el contenido de nuestro trabajo: “Es un libro para aprender de los mejores: no para copiar de ellos sino para entender los factores de su éxito y para aplicarlos al propio negocio” +

[B] Evolució de l’Oferta a l’Quinari 
Aguilá, J.; Monguet, JMª. (2009)  . Edicions OME. Generalitat de Catalunya
.
Aquesta recerca identifica els principals canvis i impactes en l’empresa oferint un mapa que permeti millorar la seva capacitat d’adaptació i presenta diferents experiències internacionals i a Catalunya que han tingut èxit davant aquestes transformacions globals amb l’adaptació dels nous impulsors de la competitivitat empresarial. S’analitzen exhaustivament 10 impulsors quinaris, idees i conceptes bàsics amb els quals posteriorment es fa una dissecció de 8 casos d’empreses catalanes. Aquest treball ofereix un coneixement rellevant per repensar estratègicament l’empresaTreball de recerca és previ a la publicació de “Por qué algunas empersas tienen éxito…” va ser desenvolupat entre els anys 2007 i 2009 i publicat pel COPCA (actualment ACC1Ó). +